Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Natomiast Polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w Serwisie.

1. Definicje

Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem: https://skrypt-cookies.pl

Operator - administrator Serwisu: Spółka Cywilna "Pasja Informatyki" REGON 365152365, NIP 9691619792, e-mail: kontakt@pasja-informatyki.pl, siedziba: ul. Marynarzy 21B/6, 44-196 Knurów.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

2. Informacje ogólne

Serwis to miejsce w sieci stworzone z myślą o umożliwieniu Użytkownikowi wygenerowania skryptu generującego powiadomienie o używanie w witrynie ciasteczek.

Niniejszy Regulamin opisuje zasady obowiązujące w Serwisie. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację warunków określonych w tym dokumencie oraz w Polityce prywatności.

3. Dostępność

Serwis można przeglądać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu za pomocą jakiejkolwiek przeglądarki internetowej, aczkolwiek zalecane jest przez Operatora korzystanie z najnowszej wersji tego oprogramowania.

4. Zasady obowiązujące w Serwisie

Wszelkie treści oraz informacje zawarte w Serwisie, uwzględniając jego nazwę i oprawę graficzną są własnością Operatora i podlegają ochronie prawnej.

Użytkownicy korzystający z serwisu zobligowani są do przestrzegania prawa, w szczególności prawa autorskiego, ustawy prawo prasowe oraz przepisów kodeksu cywilnego.

Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu wpisów o charakterze niezwiązanym z komentowanymi treściami, naruszających dobrych obyczajów ani praw osób trzecich, w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych. Operator Serwisu może usuwać wybrane skrypty, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie ich w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste albo może być sprzeczne z dobrymi obyczajami. Usunięcie takiego skryptu nie wymaga uzasadnienia.

Użytkownikowi, który narusza niniejszy Regulamin, Operator ma prawo zablokować możliwość przekazywania do Serwisu komentarzy i/lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez blokadę adresu IP. Zastosowanie blokady Użytkownika nie wymaga uzasadnienia.

5. Wyłączenia odpowiedzialności

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i najczęściej nie są w żaden sposób nadzorowane przez Operatora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Operator zaleca się zapoznać.

Serwis jest dostarczony na zasadzie "delivered as is". Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Użytkownika, powstałe na skutek korzystania z Serwisu (w tym wygenerowanego skryptu powiadomienia o ciasteczkach).

Operator dokłada nieustannej staranności, aby prowadzony przez niego Serwis był wolny od błędów i usterek zagrażających Użytkownikom, jednak nie może zagwarantować, że takowe nigdy nie powstaną.

Operator Serwisu nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez kogoś w Serwisie (poprzez okno "Treść komunikatu") treści niepoprawnych merytorycznie, obraźliwych lub niezgodnych z prawem.